Контакти
Име Телефон Мобилен телефон Факс
1 "Елина - 7" ООД - офис Шумен +359 88 6407036; +359 88 5363245
2 "Елина - 7" ООД - офис Несебър +359 87 8548800
3 "Елина - 7" ООД - офис Варна +359 88 8833282
4 "Елина - 7" ООД - Производствена база гр. Шумен +359 889 198 896; +359 895 773 096