Остъкляване

Значението на стъклопакета за топлоизолационните качества на дограмата е определящо, защото заема над 80% от общата площ на прозореца, т.е. температурата се губи най-често през стъклото. Стъклопакетът допуска полезната слънчева топлина и дневна светлина, и може да допринесе за значителното спестяване на енергия и повишаване на топлинната ефективност на всяко помощение.

Стъклопакетите са десетки видове, различаващи се основно по стръктурата и вида на самото стъкло, дебелината му, както и по общата дебелина.

Нашата фирма  предлага на своите Клиенти различни по вид стъклопакети - стъклопакет от две прозрачни флоатни стъкла, стъклопакет с нискоемисийно стъкло, стъклопакет от оцветено в масата си стъкло, стъклопакет със Stopsol, четирисезонно и т.н.
Стъклопакетът може да бъде двоен или троен (серията профили трябва да позволява монтаж на стъклопакет по-голяма дебелина), може да бъде съставен от различни по вид стъкла, затворен на атмосферен въздух или запълнен с инертни газове (аргон).

Видове стъклопакети

Най-често стъклопакети се произвеждат с 24-32 мм дебелина при PVC дограмата, обикновено 18-20 мм при алуминиевата дограма студен профил и 20-32 мм при алуминиева дограма с термично прекъснат мост. Дебелината на стъклопакета зависи от възможностите и широчината на профилите.

По- важното в случая е избора на самото стъкло, което е въпрос на лични предпочитания. Наложилите се в последно време на пазара стъклопакети с нискоемисийно К-стъкло са оптималния вариант между цена и качество.

Нискоемисийно или „К-стъкло”

К-стъклото в състава си съдържа сребърна промазка, благодарение на която прозорецът пропуска късовълновото лъчение (слънчевата светлина) и отразява дълговълновата радиация (топлина) обратно в помещението. Така топлинните загуби се намаляват с около 30%. К-стъклото се поставя като вътрешно за стъклопакета от към помещението. Тази конфигурация оптимизира ползата от слънчевите лъчи и действа като ефективна преграда за енергията излъчвана от вътрешните топлинни източници. Термоизолацията на стъклопакетите с К-стъкло спрямо този на нормалния стъклопакет се покачва почти с 50%. Това не означава, че през лятото в помещението ще е по- горещо.

Нискоемисийно или К-стъкло

К-стъклото не действа като лупа, то не нагрява помещението. Топлопреминаването е еднакво надеждно и в двете посоки. Нискоемисионното стъкло поддържа не само топлината в помещението, но и спечелва енергия чрез слънчевите лъчи т.е. допринася за осезаемото увеличаване на температурата по повърхността на външното стъкло.

Чрез тази висока термоизолация се възпрепятства изпотяването на стъклата, което е познато при дървената дограма.

Приложението на К-стъклото в производството на PVC-дограма е гаранция за намаляване потреблението на енергия и значително ограничаване на топлинните загуби.