References
There are no translations available.


Валерий Георгиев - Директор на НУ "Княз Борис I" гр. Шумен:

"Елина 7" ООД е надежден и сигурен партньор...


Ема Радушева - Директор на СОУ "П. Волов" гр. Шумен:

Смятаме, че "Елина 7" ООД е надежден и сигурен партньор. чиито услуги ще продължим да ползваме и като такъв го препоръчваме на всички заитересовани страни.


Цветалин Василев - Управител "Хартцвет" ООД гр. Шумен:

Доволни сме от работата ни с "Елина 7" и за в бъдеще отново бихме ползвали услугите им.


Свилен Бинев Димитров - директор Средношколско общежитие 2 гр. Шумен: